بررسی تاثير متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

حسابداری بررسی تاثير متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 27732 پایان نامه تاثير متغیرهای کلان اقتصادی|پایان نامه حجم معاملات سهام|تاثیر متغیرهای اقتصادی در حجم معاملات|حجم معاملات در بورس اوراق بهادار|حسابداری|شاخص بهای کالا وخدمات|شاخص قیمت تولیدکننده|شاخص قیمت عمده فروشی|معملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانلود

بررسی تاثير متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارچکیده:در مطالعه رفتار عوامل موثر بر بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد را توضیح دهد از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرف دیگر آنچه برای سازمان بورس اوراق بهادار ایران، کارگزاران ومقام های مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات سهام می باشدکه تحت تاثیر عوامل مختلف بویژه متغیر کلان اقتصادی قرار دارد. لذا دراين پژوهش شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر آن بر حجم معاملات سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی 5 ساله(1388-1384) مورد بررسی قرار داده ایم وپنج فرضیه فرعی همچون رابطه بین( شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص بهای کالاوخدمات مصرفی،بهای کالای صادراتی و نرخ ارز) با حجم معاملات سهام  یک بار بدون دخالت متغیرهای کنترل و یکبار با دخالت متغیرهای کنترل در این تحقیق در نظرگرفته شده است. برای آزمون فرضیات از مدل های آزمون كولموگروف- اسميرنوف، آزمونF، براي آزمون اين فرضيه ها بدون دخالت متغير هاي كنترل از تحليل رگرسيون به روش Enter استفاده شده است و براي اجراي رگرسيون با دخالت متغير هاي كنترل از روش  stepwise استفاده شد.نتايج،مبين اين است كه بین (شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، بهای کالای صادراتی و نرخ ارز) و حجم معاملات سهام بدون دخالت متغیرهای کنترل رابطه وجود داردو با دخالت متغیرهای کنترل رابطه برقرار نمی شود. با تایید پنج فرضیه  فرعی می‌توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای کلان اقتصادی وحجم معاملات سهام  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدون دخالت متغیرهای کنترل رابطه وجود دارد.واژگای کلیدی: شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، بهای کالای صادراتی، نرخ ارز و حجم معاملاتفهرست مطالب:چکیدهفصل اول: كليات تحقيق1-1 مقدمه               1-2 بیان مسئله          1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش               1-4 اهداف پژوهش                 1-5 چارچوب نظری تحقیق      1-6 مدل تحقیق       1-7  فرضیه های پژوهش          1-8 متغيرهاي پژوهش              1-9روش پژوهش    1-10 ابزار گردآوري داده ها   1-11 قلمرو پژوهش                 1-12تعریف عملياتي واژه ها و اصطلاحات              1-13ساختار پژوهش فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1 مقدمه               2-2 مبانی نظری        2-2-2 نظریه قیمت گذاري آربیتراژ         2-2-2 نظریه قیمت گذاري آربیتراژ         2-2-3 اقتصاد کلان                 2-2-4 شاخص اقتصادی          2-2-4-1 تعریف شاخص اقتصادی         2-2-4-2شاخص های تورم     2-2-4-3 نتایج اقتصادی شاخص های مورد توجه معامله گران سهام      2-2-4-4 شاخص قیمت          2-2-4-5 کاربرد های شاخص قیمتها       2-2-4-6 راه‌های به‌دست آوردن سطح قیمت‌ها      2-2-4-7 روش‌های شاخص قیمت         2-2-4-8 شاخص قیمت‌های رایج           2-2-5 حجم معاملات سهام     2-2-6 قیمت سهام   2-2-6-1 عوامل موثر بر قیمت سهام       2-3 پیشینه تحقیق      2-3-1 مطالعات انجام شده در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی در خارج کشور     2-3-2 مطالعات انجام شده در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی در داخل کشور     2-3-3 مطالعات انجام شده در رابطه با حجم معاملات در خارج کشور    2-3-4 مطالعات انجام شده در رابطه با حجم معاملات سهام در داخل کشور            فصل سوم: روش پژوهش3-1 مقدمه               3-2 مسئله تحقیق      3-3 روش تحقیق      3-4 فرضیه های پژوهش           3-5 جامعه آماري ونمونه آماری پژوهش                  3-6روش جمع آوری اطلاعات                3-7 تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها            3-8 مدل آماری پژوهش          3-9روش تجزيه و تحليل اطلاعات           3-10 اعتبار دروني و بروني پژوهش          فصل چهارم: تجزيه  و تحليل داده4-1 مقدمه               4- 2 آمار توصيفي   4-3 آمار استنباطي    فصل پنجم: نتيجه گيري5-1 مقدمه                5-2 بيان نتايج           5-2-1 نتيجه فرضيه فرعی اول  5-2-2 نتيجه فرضيه فرعی دوم  5-2-3 نتيجه فرضيه فرعی سوم                 5-2-4 نتيجه فرضيه فرعی چهارم             5-2-5 نتيجه فرضيه فرعی پنجم                5-3 محدوديت ها وموانع تحقيق              5-4 پیشنهادهای پژوهش          5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش                 5-4-2 پيشنهاد براي تحقيقات آتي           5-4-3 سایر پیشنهادها              فهرست منابع و مآخذ                پيوست ها فهرست جداول 2023-08-14 01:20:06 حسابداری
منتشر شده در
 • پروژه پلان ویلا C6
 • عمران پروژه پلان ویلا C6 38172 آکس بندي|برش ها|پروژه پلان ویلایی|پروژه دانشجویی|پلان شيب بندي بام|پلان ويلا ايراني|پلان ویلایی 2 طبقه|پلان ویلایی 3 خوابه|عمران|فونداسيون|مبلمان و معماری ویلا|نقشه هاي پلان ویلایی|نما ها دانلود پروژه پلان ویلا C6پلان ويلا ايراني:2 طبقه – 2…

 • پاورپوینت بررسی عایق های ساختمان
 • معماری و شهرسازی تعداد صفحات : 44 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 4/82 کیلوبایت 45000, معماری و شهرسازی
 • متره کامل ساختمان 200 متری زیر زمین و همکف به همراه فایل اتوکد
 • معماری و شهرسازی تعداد صفحات : 1 صفحه فرمت فایل اصلی : dwg حجم : 672 بایت 25000, معماری و شهرسازی
 • سرویس منوال و شماتیک GA E350N R30
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک GA E350N R30 34290 boardview|schematic|solution|آموزش شماتیک لپ تاپ|بردویو لپ تاپ|بردویو مادربرد|بلوک دیاگرام لپ تاپ|تعمیر لپ تاپ|تعمیرات و سرویس منوال|دانلود بردویو لپ تاپ|سرویس منوال لپ تاپ|شماتیک لپ تاپ|لپ تاپ schematic|لپ تاپ soluti دانلود…

 • شماتیک و سرویس منوال G510 HD2U8951M
 • تعمیرات و سرویس منوال شماتیک و سرویس منوال G510 HD2U8951M 11666 boardview|boardview HP|schematic|solution|آموزش شماتیک لپ تاپ|بردویو لپ تاپ|بردویو مادربردش|بلوک دیاگرام لپ تاپ|تعمیر لپ تاپ HP|تعمیرات و سرویس منوال|دانلود بردویو لپ تاپ|سرویس منوال لپ تاپ HP|شماتیک لپ تاپ HP|لپ ت|لپ تاپ…

 • تحقیق انواع آجر از گذشته تا امروز
 • معماری تحقیق انواع آجر از گذشته تا امروز 17826 آج|آجر|آجر جوش|آجر سیمانی|انواع آجر|انواع آجر های نسوز|بررسی تولید انواع آجر|پختن آجر|پروژه آماده|تحقیق آماده|تحقیق انواع آجر از گذشته تا امروز|تحقیق در مورد آجر|تحقیق درباره آجر|تحقیق رایگان|دانلود تحقیق|مصارف آجرتولید آجر رسی|معماری دانلود تحقیق…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *