بررسی رابطه بين سبک های مدیریتی مدیران و اثر بخشی آن در آموزش و پرورش

مدیریت بررسی رابطه بين سبک های مدیریتی مدیران و اثر بخشی آن در آموزش و پرورش 20560 اثر بخشی سبک مدیریتی|پایان نامه سبک مدیریت مدیران|پایان نامه سبکهای مدیریتی|پرسشنامه اثربخشي مدیریت|پرسشنامه تست آيزنک|دانلود پایان نامه سبک مدیریت|رابطه بين سبک های مدیریتی|رابطه های سبکهای مدیریتی|سبکهای مدیریتی در آموزش و پرورش|مدیریت

دانلود

بررسی رابطه بين سبک های مدیریتی مدیران و اثر بخشی آن در آموزش و پرورشچکيده:پژوهش حاضر به منظور رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضيه اساسي در اين پژوهش آن است که بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ارتباط معني داري وجود دارد. جامعه اماري در اين تحقيق کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (20نفر) و کليه معلمان (220 نفر) در ناحيه 2 شهر مشهد است. گروه مورد بررسي کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (20=N) است. بنابراين براي گروه مديران از روش سرشماري بجاي نمونه گيري استفاده شده است و حجم نمونه براي گروه معلمان 55 نفر مي باشد. ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش را در يک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشي مديران) که براي تعيين اثر بخشي مديران توسط معلمان مربوطه تکميل مي گرديد و ديگر يک تست (مقياس عزت نفس آيزنک) براي تعيين عزت نفس مديران که توسط خود مديران پاسخ داده مي شود تشکيل مي دهد. روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي استفاده شده است. نتايج به دست آمده عبارتند از: 1- بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان رابطه معنا داري وجود دارد. 2- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند و مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد. 3- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند با مديراني که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معني داري وجود ندارد. 4- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس متوسط دارند با مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.نتايج به دست آمده گوياي اين واقعيت است که هر چه عزت نفس مديران بالاتر باشد، اثر بخشي آنان بيشتر است و برعکس. و همچنين بيشتر مديران مدارس تقريبا از عزت نفس بالايي برخوردار مي باشند. فهرست مطالب:چکيده     فصل اول: مقدمه تحقيق     1-1 بيان مساله     1-2 ضرورت و اهميت تحقيق     1-3 اهداف تحقيق     1-4 فرضيه هاُي تحقيق     1-5 تعريف متغيرهاي اصلي تحقيق     فصل دوم: بررسي مطالعات پيشين     2-1 خود     2-2 خودپنداره     2-3 عزت نفس     2-4 عزت نفس و جنسيت     2-5 اثر بخشي      2-6 نقش مدير در اثر بخشي مدارس     2-7 معيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران     2-8 ويژگي هاي مديران اثر بخش      فصل سوم: روش اجراي تحقيق     3-1 روش تحقيق      3-2 جامعه آماري     3-3 حجم نمونه     3-4 روش نمونه گيري     3-5 ابزار تحقيق     فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها     فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها     5-1 نتايج مربوط به فرضيه اول     5-2 نتايج مربوط به فرضيه دوم     5-3 نتايج مربوط به فرضيه سوم     5-4 نتايج مربوط به فرضيه چهارم     5-5 نتيجه گيري کلي     5-6 محدوديت ها     5-7 پيشنهادها      منابع فارسي     ضمائم     ضميمه 1: تست آيزنک     ضميمه 2: پرسشنامه اثربخشي 2023-08-13 23:17:20 مدیریت
منتشر شده در
 • پایان نامه تست های غیر مخرب التراسونیک
 • مکانیک پایان نامه تست های غیر مخرب التراسونیک 28970 پایان نامه تست التراسونیک|پایان نامه ساخت و تولید|پایان نامه مکانیک تست غیر مخرب|پایان نامه مهندسی مکانیک|پایانامه تست های غیر مخرب|تست غیر مخ|تست های الترانسونیک|تست های غیر مخرب|دانلود پایان نامه|روش های تست…

 • محاسبه مقدارهای ویژه و بردارهای ویژه
 • Matlab محاسبه مقدارهای ویژه و بردارهای ویژه 20964 Matlab|بردار ویژه matlab|بردارهای ویژه|بردارهای ویژه در matlab|محاسبه بردارهای ویژه|محاسبه مقدارهای ویژه|مقادیر ویژه matlab|مقدارهای ویژه|مقدارهای ویژه در matlab|مقدارهای ویژه و بردارها دانلود محاسبه مقدارهای ویژه و بردارهای ویژهمقدمه:در این فصل مفاهیمی چون مقدار…

 • پاورپوینت بررسی مفاهیم و ابعاد معاد
 • معارف و الهیات تعداد صفحات : 38 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 163 بایت 45000, معارف و الهیات
 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان)
 • جغرافیا نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان) 23676 جغرافیا|لایه مدل رقومی ارتفاعی|لایه مدل رقومی ارتفاعی کاشان|نقشه DEM|نقشه DEM شهرستان کاشان|نقشه رستری DEM|نقشه رستری DEM کاشان|نقشه مدل رقومی ارتفاعی|نقشه مدل رقومی ارتفاعی کاشان|نقشه ی رستری ارتفاع…

 • پاورپوینت ارکان جهت ساز راهبردی
 • مدیریت تعداد صفحات : 24 صفحه فرمت فایل اصلی : ppt حجم : 2/51 مگابایت 35000, مدیریت
 • آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)
 • نرم افزار تعداد صفحات : 13 صفحه فرمت فایل اصلی : pdf حجم : 321 بایت 25000, نرم افزار

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *