تحقیقات بازاریابی درصنعت خرده فروشی بارویکرد مدیریت ذائقه مشتریان

کسب و کار و پول تحقیقات بازاریابی درصنعت خرده فروشی بارویکرد مدیریت ذائقه مشتریان 20190 اعتمادمشتریان به خرده فروشان|بازاریابی درصنعت خرده فروشی|تحقیق درمورد خرده فروشی|تحلیل مشتری در راهبرد بازاریابی|خرده فروشی|کسب و کار و پول|مدیریت وفادرای مشتری در خرده فروشی|وفاداری مشتریان خرده فروشی

دانلود

تحقیقات بازاریابی درصنعت خرده فروشی بارویکرد مدیریت ذائقه مشتریانپیشگفتار:رشد صنعت خرده فروشی الکترونیکی، خرده فروشان الکترونیکی و تأمین کنندگان الکترونیکی را به سمت جستجوی روش های اساسا جدید در انجام کسب و کار سوق می دهد. زیرا آنها باید تمام فعالیت ها از تدارکات تا تحویل را در زنجیره تأمین خرده فروشان الکترونیکی خود بطور موثر مدیریت نمایند. امروزه، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (که همچنین می تواند مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر اینترنت نیز نامیده شود) یک ابزار مهم است که در آن نیازهای مشتری به طور همزمان به تهیه کننده مواد اولیه و یا قطعات، تولید محصول و یا مونتاژ، تدارکات، تحویل محصول و خدمات پشتیبانی متصل است تا امکان دستیابی به سهم بازار و سود بالاتر فراهم شود.در این نوشتار به تجزیه و تحلیل نقش مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی و اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی روی صنعت خرده فروشی الکترونیکی از دیدگاه تأمین کنندگان الکترونیکی و خرده فروشان الکترونیکی می پردازیم. تاثیر مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی روی ساختار صنعت خرده فروشی الکترونیکی با نیروهای پنج گانه (شدت رقابت، قدرت عرضه کننده، قدرت خریدار، تهدید کالاهای جایگزین و تهدید پتانسیل تازه واردان) را بررسی می کنیم که تحلیل پنج نیروی پورتر نامیده می شود. در بخش نتیجه، تاثیرات مثبت و منفی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی روی صنعت خرده فروشی الکترونیکی بررسی و ارائه شده است، و توصیه هایی نیز به شرکای زنجیره تأمین خرده فروشی الکترونیکی داده می شود.امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رقابتی شدید رو به رو هستند. در چنین محیطی تعداد فزاینده‌ای از مشتریان به حجم بالایی از اطلاعات مجهز شده و از قدرت پذیرش ریسک بیشتری برخوردار شده‌اند. آنها بر اساس ارزش بیشتری که جای دیگری کسب می‌کنند، مستعد تغییر فروشگاه خود هستند، بطوریکه تعویض فروشگاه از جانب مشتریان به امری عادی و چالشی برای خرده‌فروشان بدل شده است. بنابراین فاکتورهایی که بر میزان تمایل مشتری به خرید دوباره تاثیرگذار هستند، نقش حیاتی در عملکرد و موفقیت فروشگاه‌ها ایفا می‌کنند. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا هستند.صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی‌های محیط کنونی صنعت خرده‌فروشی نیز رقابت فزآینده‌ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می‌گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می‌باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه‌ها و سوپر مار‌کت‌های زنجیره‌ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پیش‌بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می‌نمایدبا نگاه تحلیلی به وضعیت فروشگاه های زنجیره‌ای در ایران و جهان از طریق شاخص‌هایی همچون اهداف، ماموریت‌ها، چشم‌انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و … به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت می توان با تدوین سناریوهای متناسب با بازار ایران به وفقیت های چشمگیری دست یافت و این نیزبه هوشمندی مدیران کسب وکارهای کشورمان،به ویژه درصنعت خرده فروشی بستگی دارد.فهرست مطالب:تفاوت بین خرده فروشی و عمده فروشی.. مقایسه خرده فروشی و عمده فروشی.. تعریف عمده فروشی.. تعریف خرده فروشی.. تفاوت های کلیدی بین خرده فروشی و عمده فروشی.. خرده‌فروشی.. انواع خرده فروشان. .انواع فروشگاههای خرده فروشی : ویژگی‌های صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. مسائل و نیازهای خاص صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. نیاز به تامین به موقع موجودی فروشگاه پبچیدگی مدیریت گردش گالاها: رضایتمندی و وفاداری مشتریان. سرعت در عملیات فروشگاه نیاز به انجام مدل های متنوع تسویه(اقساطی.اعتباری و. راهکار همکاران برای صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. کنترل موجودی و سفارش تامین‌کنندگان. گزارشات کنترلی.. مدیریت مشتریان فروشگاهی.. یکپارچگی سیستم فروشگاهی با سیستم‌های back office مالی و بازرگانی.. گزارشات مدیریتی.. راحتی کاربری.. ۱۰ خرده فروشی برتر دنیا ایران بهشت خرده فروشان. ۴ چالش عمده برسر راه نظام مدرن توزیع. ۱۲ مورد کــــــاربردی کسب و کار خرده فروشی.. بازاریابی خرده فروشی : اصول اصلی و اهمیت آن چیست.. مفهوم بازاریابی خرده فروشی.. فروشگاه های چند بخشی.. سوپر مارکت.. فروشگاه راحتی.. فروشگاه های همواره تخفیف.. انواع مختلف فروشگاههای خرده فروشی.. محصول در بازاریابی خرده فروشی.. قیمت در بازاریابی خرده فروشی.. مکان در بازاریابی خرده فروشی.. ترفیعات در بازاریابی خرده فروشی.. آینده آمیخته بازاریابی خرده فروشی.. آمیخته خرده فروشی سفارشی تر خواهد شد. طبقات با گذر زمان تغییر خواهند کرد. رقابت بیشتر منجر به قیمت گذاری نوآورانه خواهد شد. مکان و مدیریت زنجیره تامین بر کارایی مقیاس تاثیر گذار خواهند بود. تروج ها موضوع محور خواهند شد. تکنیک های بازاریابی ویدئویی در صنعت خرده فروشی آنلاین. چرا ما باید از ویدئو در عرصه بازاریابی استفاده کنیم؟. استراتژی های بازاریابی خرده فروشی.. روندهای خرید خوار و بار در بازار آمریکا روندها و ابزارهای تجربه مشتریان در سال ۲۰۱۸ – بخش اول. روندها و ابزارهای تجربه مشتریان در سال ۲۰۱۸ – بخش دومموضوعات.. روندها و ابزارهای تجربه مشتریان در سال ۲۰۱۸ – بخش چهارم. ویژگی‌های رهبران. روندها و ابزارهای تجربه مشتریان در سال ۲۰۱۸ – بخش ششم. چگونه بیشترین استفاده را از ابزارهای تجربه مشتریان ببریم؟. تحقیقات خرده فروشی و خریداران. – مطالعه رفتار خریدمشتری در نقطه فروش (CSBS Studies). اهمیت ایجاد ارتباط با مشتری در صنعت خرده فروشی.. تجزیه و تحلیل بازاریابی.. تحلیل بازاریابیِ خرده‌فروشی‌ها – تحلیل کاوشگرانه‌ی داده‌ها (EDA ) – بخش سوم. فوتبال – تحلیل کاوشگرانه‌ی داده‌ها ضربات پنالتی.. ضربات کُرنر. تحلیل کاوشگرانه‌ی داده‌ها – مثال مطالعه‌ی موردی خرده‌فروشی.. تغییر صنعت خرده فروشی آنلاین با ظهور ابرداده ها خرده فروشی های آینده چه شکلی خواهند بود؟. مزیت‎ های استفاده از ابرداده ها در خرده فروشی آنلاین. فهم بهتر مشتریان. کاهش هزینه ‎های برند. تصمیم ‎گیری استراتژی در حوزه کسب و کار. بهبود فرآیندهای جاری برند. ۶ تاثیر اساسی ابردادها بر روی صنعت خرده‎ فروشی آنلاین. خدمت هوش ‌مصنوعی به صنعت خرده‌فروشی در جهان. هوش ‌مصنوعی در فروشگاه‌های خرده‌ فروشی چه می‌کند؟. چت بات‌های هوش ‌مصنوعی در بخش خدمات مشتری.. تنظیمات قیمت با کمک هوش ‌مصنوعی در صنعت خرده‌فروشی.. مدیریت زنجیره تامین با هوش‌مصنوعی.. شخصی سازی و بینش مشتری با هوش‌ مصنوعی.. جستجوی هوشمند محصول در صنعت خرده فروشی.. خرده فروشی آنلاین چیست؟ به کدام کسب و کار اینترنتی خرده‌فروشی می‌گویند؟. تعریف خرده فروشی و خرده فروشی آنلاین. مهمترین تفاوت خرده فروشی و عمده فروشی.. چرا شناخت و توسعه خرده‌فروشی آنلاین اهمیت داردنگاهی به نقش «مدیریت تجربه تحویل» در حفظ رضایت و وفاداری مشتریان. زنجیره تأمین دیجیتالی را ایجاد کنید که برای آینده مناسب باشد. چهار گام برای یک زنجیره تأمین دیجیتال. وضعیت ایده آل آتی ما چیست؟. شکاف‌ها را بشناسید. انتخاب‌هایی را برای پوشش این شکاف‌ها طراحی کنید. یک نقشه راه متوازن ایجاد کنید. مدیریت زنجیره تأمین (SCM) به چه معناست؟. نمونه‌های مدیریت زنجیره تأمین. زنجیره تأمین گسترده چیست؟. تأثیر جهانی شدن بر زنجیره تأمین چیست؟. چگونه قوانین و مقررات زنجیره تأمین جهانی را پیچیده می‌کنند؟. چگونه باید زنجیره تأمین اندازه‌گیری و نظارت شود؟. بلاکچین و قراردادهای هوشمند چه تاثیری در زنجیره تأمین دارند؟. آینده صنعت خرده‌فروشی با استفاده از روش‌هـای چـنـدگانـه فــروش.. معرفی و بررسی والمارت و سون الون؛ دو شرکت بزرگ خرده‌فروشی در جهان. معرفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت.. تاریخچه والمارت؛ پولت را پس‌انداز کن و خوب زندگی کن. معرفی خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سون الون. تاریخچه سون الون. ۷ حقیقتی که باید درباره سون الون بدانید. شعبه‌های ۷-الون در سراسر دنیا با هم فرق دارند. فناوری اینترنت اشیا صنعت خرده‌فروشی را منقلب خواهد کرد. کاربردهای داده کاوی در صنعت خرده فروشی.. راهکار ویژه صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. ویژگی‌های صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. نیاز تامین به موقع موجودی فروشگاه‌ها پیچیدگی مدیریت گردش کالاها رضایتمندی و وفاداری مشتریان. ضعف کنترل‌های درون سازمانی.. جمعآوری و پردازش حجم بالای اطلاعات فروشگاه‌ها مدیریت مالی متمرکز در فروشگاه و دفتر مرکزی.. سرعت در عملیات فروشگاه راهکار همکاران برای صنعت خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. کنترل موجودی و سفارش تامین‌کنندگان. گزارشات کنترلی.. مدیریت مشتریان فروشگاهی.. کنترل سیستمی بر فرآیند فروشگاهی.. یکپارچگی سیستم فروشگاهی با سیستم‌های back office مالی و بازرگانی.. گزارشات مدیریتی.. راحتی کاربری.. جهانی شدن زنجیره تامین درصنعت خرده فروشی.. مدیریت موفق زنجیره تامین و لجستیک فروشگاه اینترنتی Walmart. لینک های کمتر در زنجیره تامین. نوآوری موجودی Walmart: مشارکت های استراتژیک فروشندگان. سرمایه گذاری در فناوری موجودی پیشرفته: نقش مدیریت زنجیره تأمین در تجارت الکترونیکی.. اهمیت تجارت الکترونیک… تاثیر تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین. تغییر الگوهای تقاضا در زنجیره تامین. تغییر نقش های سنتی زنجیره تامین. تغییر روابط بین خرده فروشان و مشتریان. پاسخ به انتظارات جدید مشتریان. کنترل مراحل زنجیره تامین. کمک به کاهش هزینه ها افزایش همکاری بین مشاغل زنجیره تأمین. مروری بر صنعت خرده فروشی در ایران و جهان. گشتی در صنعت خرده‌فروشی دنیا نظام خرده‌فروشی با چه چالش‌هایی درگیر است؟. چین. هند. امارات متحده عربی.. مالزی.. ترکیه. صنعت خرده‌فروشی در ایران. معرفی یک خرده فروشی موفق در دنیا دسترسی به داده ها در زنجیره تأمین مواد غذایی با بلاک چین. هوش مصنوعی و اهمیت آن. بلاک چین در بخش مزرعه. بلاک چین و هوش مصنوعی؛ برنامه یکپارچه برای بخش کشاورزی.. محاسبات ابری و صنعت خرده فروشی.. انتخاب ابر شما نگاهی به آینده خرده فروشی جهان در گفتگوی مجله هاروارد با رهبر «وال مارت». داستان کسب و کار دیجیتالی.. رقبای وال مارت.. درس هایی از وال مارت.. مسئولیت اجتماعی شرکت ها کسب و کار آنلاین. مدیریت ارتباط با مشتری.. تحلیل رقبا آنالیز مداوم نیازهای مشتریان. پیشنهاداتی به دانشجویان اقتصاد، مدیریت و بازاریابی.. تحلیل داده‌های مشتریان در صنعت خرده فروشی.. تحلیل داده‌های مشتریان در صنعت خرده فروشی.. گروه بندی مشتریان و استفاده از مدل‌های معروف مانند RFM برای تحلیل ارزش مشتریان. پیش بینی ریزش مشتریان. تحلیل سبد خرید مشتریان. پیش‌بینی احتمال خواندن ایمیل بازاریابی توسط مشتری.. ارائه توصیه ها و پیشنهادهای سفارشی به مشتریان. راهکارهایی برای نجات خرده فروشان از تهدید فروشگاه‌های بزرگ.. استاندارد GS1 چه کمکی به مدیریت زنجیره تأمین می کند؟. نگاهی به غول صنعت خرده فروشی.. زنجیره تأمین و مدیریت آن در دنیای امروز. چالش‌های زنجیره تأمین. اثر شلاقی.. یکپارچه‌سازی.. به اشتراک‌گذاری اطلاعات.. چگونه با بازاریابی ایمیلی فروش مان را افزایش دهیم؟. تکنیک های بازاریابی ویدئویی در صنعت خرده فروشی آنلاین. دانستنی های بازاریابی سیار در خرده فروشی ها بازاریابی سیار. مزایای بازاریابی سیار. ویژگی ها ی محیط خرده فروشی سیار. شیوه های بازاریابی سیار در محیط خرده فروشی.. مصرف کنندگان سیار. تاکتیک های مهم بازاریابی سیار. تاکتیک های موفق خرده فروشی در بازاریابی سیار. محرک ها و بازدارنده های استفاده از موبایل در خرده فروشی.. چالش های مربوط به مشتری.. اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟. پیشنهادهایی برای توسعه کسب و کار خرده فروشی.. آشنایی با خرده فروشی و انواع آن. زنجیره‌ی تأمین خرده فروشی چطور کار می‌کند؟. انواع فروشگاه‌های خرده فروشی.. خرده فروشی در طراحی فروشگاه اینترنتی.. خرده فروشی در بازارهای Online. فروشگاه های الکترونیکی و خدمات تحویل. تحویل Online محصولات دیجیتال، سرگرمی ها و رسانه ها ۱۰ روش ساده برای افزایش فروش خرده‌فروشی.. دوازده درس مهم در خرده فروشی.. اهمیت بازاریابی دیجیتال برای خرده‌فروشی.. قانون اول: قابلیت‌های میان‌کانالی و میان‌بخشی بسازید. قانون دوم: فراتر از ساختار باشید. قانون سوم: جاه‌طلب باشید و درباره چگونگی رسیدن به آن جایگاه کنکاش کنید. اصول استراتژی فروشگاهی و خرده فروشی. استراتژی فروشگاهی.. ایجاد مزیت رقابتی بادوام : اصول بازاریابی (سیستمهای خرده فروشی کالا). انواع خرده فروشی از نظر فیلیپ کاتلر. انواع فروشگاه بر اساس میزان خدمت.. نقش بازاریابی دیجیتال در صنعت خرده فروشی.. کلیدی ترین عوامل بازاریابی در فروشگاه ایده های بازاریابی برای خرده فروشان. ابزار تحلیل داده در صنعت ریتیل و فروشگاه‌های زنجیره‌ای.. شناخت بهتر از مشتری نسبت به گذشته​​​​​​​ محاسبه میزان موفقیت کسب‌وکار در کمترین زمان. راهکارهای داده محور در آینده تصمیمات بازاریابی خرده‌فروشی.. تصمیم دربارهٔ بازار هدف.. تصمیم دربارهٔ ترکیب کالاها و خدمات.. تصمیم دربارهٔ قیمت.. خرده فروشی آنلاین و ۵ راه برای افزایش فروش اینترنتی کسب‌ و کارهای کوچک… ادغام داده‌های مشتری در فروشگاه با کانال‌های آنلاین و آفلاین. قرار دادن محتوای تولید شده توسط کاربر. استفاده از داده‌های موقعیت مکانی.. ایمیل موجب تحریک خریدهای داخل فروشگاه ‌‌می‌شود. استفاده از انواع شبکه‌های اجتماعی.. مؤلفه‌های استراتژی بازاریابی خرده فروشی آنلاین. بازاریابی O2O: راهنمای نهایی خرده فروشی آنلاین به آفلاین. بازاریابی O2O چیست؟. مدل O2O چیست؟. بستر O2O چیست؟. ROPO چیست؟. ویژگی‌های تجارت الکترونیکی O2O.. اهمیت یافتن فروشگاه‌های فیزیکی.. استراتژی بازاریابی O2O چگونه کار می‌کند؟. بازاریابی مجاورتی در صنعت خرده فروشی.. بازاریابی مجاورتی در صنعت خرده فروشی.. آمیخته بازاریابی (p 7) در خرده فروشی. بررسی جایگاه استارتاپ‌ها در صنعت خرده فروشی.. نقشه بازار استارتاپ‌های صنعت خرده‌فروشی.. نمودار نوآوری صنعت.. داستان برند وال مارت؛ بزرگترین شرکت خرده فروشی دنیا شبکه‌ی ماهواره‌ای شخصی.. کمک به طوفان زدگان. ابتکارات شرکت وال مارت.. زندگی شخصی سم والتون. شکست‌های فروشگاه وال مارت.. ۱۰ قانون طلایی والتون برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار موفق.. وضعیت کنونی برند وال مارت.. بازاریابی ، سیستم و مدیریت توزیع. مدیریت کانال توزیع. مراحل تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع. عوامل شناسایی کانالهای مختلف.. ارزیابی و گزینش کانالها تعارض بین کانالها کانالهای اصلی توزیع. توزیع محصولات صنعتی.. سیستم و مدیریت توزیع. دلالها وکارگزاران. مدیریت توزیع فیزیکی.. محل موجودی و انبارداری.. ۱۳ راه افزایش فروش خرده فروشی.. ۱۰ راهکار مؤثر برای افزایش فروش در صنایع خرده فروشی‌ مدیران برندهای برتر خرده فروشی از تجارب خود می گویند. لازمه‌های موفقیت مراکز خرید. مرچندایزینگ خرده فروشی.. چرا مرچندایزینگ Merchandising مهم است.. مرچندایزینگ و تنوع. مرچندایزینگ انعطاف پذیری.. دسترسی آسان به مرچندایزینگ… ارتباط محیط کسب و کار با خرده فروشی.. تبلیغ دهان به دهان برای خرده فروشی ها راهبردهای بازاریابی پیامکی برای خرده فروشان. خرده فروشی بر مبنای سرگرمی.. سرگرم کنندگی خرده فروشی.. پنج استراتژی مؤثر برای رشد تجارت خرده فروشی در دنیای جدید. بهینه سازی زنجیره تأمین. تجربه کاربری.. خدمات مشتری.. بازاریابی مؤثر. شراکت‌ها فروش FMCG در خرده ‎فروشی های به هم ریخته ایرانی.. خرده فروشی در ایران تحت سلطه تجارت سنتی است.. هیچ معجزه ای در کار نیست اما ماموریت غیرممکن هم نیست.. صنعت خرده فروشی تشنه نگاه استراتژیک… استراتژی بازاریابی پپسی.. تقسیم بازار، هدف‌گذاری و جایگاه‌یابی در راهبرد بازاریابی پپسی.. مزیت رقابتی در راهبرد بازاریابی پپسی.. ماتریس بی.سی.جی در راهبرد بازاریابی پپسی.. راهبرد توزیع در راهبرد بازاریابی پپسی.. ارزش ویژۀ برند در راهبرد بازاریابی پپسی.. تحلیل رقابتی در راهبرد بازاریابی پپسی.. تحلیل بازار در راهبرد بازاریابی پپسی.. تحلیل مشتری در راهبرد بازاریابی پپسی.. مدیریت بازاریابی در آمازون (مدیریت کانال‌های یکپارچه) امپراطور خرده فروشی.. استراتژی های شرکت آمازون برای موفقیت چه بوده است ؟. حذف کیوسک‌های فروش پاپ‌آپ | استراتژی شرکت آمازون. بهترین تبلیغ آن است که اولین مصرف‌ کننده محصول‌تان باشید. درخواست مشتریان را جدی بگیرید و به سرعت به آنها پاسخ دهید. حتی الامکان قیمت ها را در پایی سطح ممکن قرار دهید. نتایج را بصورت هفتگی بررسی کنید. مرگ بازاریابی سنتی و ظهور بازاریابی نوین. چگونه تبلیغات خرده فروشی در فروشگاه آنلاین را درست انجام دهیم؟. تبلیغات خرده فروشی.. مدیریت وفادرای مشتری در خرده فروشی.. وفاداری مشتری.. سه مفهوم معمول در وفاداری.. مدیریت وفاداری مشتری.. منافع مدیریت وفاداری.. اعتمادمشتریان به خرده فروشان. وفاداری مغازهای.. ارتباط بین برندهای خرده فروشی و وفاداری مشتریان مغازهای.. درک و سنجش وفاداری.. محرکهای وفاداری.. وفاداری مشتریان خرده فروشی.. کانالهای خرید گوناگون. راهکارهایی برای خرده فروشی سودآور در بازاریابی. پنج استراتژی بی نظیر بازاریابی B2C که باید امتحان کنید. منابع و مآخذ.    2023-08-13 23:11:16 کسب و کار و پول
منتشر شده در
 • شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان همدان واقع در استان همدان
 • جغرافیا شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان همدان واقع در استان همدان 43506 جغرافیا|شیپ فایل روستاهای شهرستان همدان|لایه جی آی اسی روستاهای شهرستان همدان|لایه فایل وکتوری روستاهای شهرستان همدان دانلود شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان همدان واقع در استان…

 • پاورپوینت بررسی حسابرسی مستقل
 • پاورپوینت تعداد صفحات : 33 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 4/08 مگابایت 45000, پاورپوینت
 • شیپ فایل آبراهه های شهرستان دشت آزادگان واقع در استان خوزستان
 • جغرافیا شیپ فایل آبراهه های شهرستان دشت آزادگان واقع در استان خوزستان 3896 جغرافیا|شیپ فایل آبراهه های شهرستان دشت آزادگان|لایه جی آی اسی آبراهه های شهرستان دشت آزادگان|لایه فایل وکتوری آبراهه های شهرستان دشتی دانلود شیپ فایل آبراهه های شهرستان…

 • سرویس منوال و شماتیک GIGABYTE GA AX370 GAMING K7 REV. 1.0
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک GIGABYTE GA AX370 GAMING K7 REV. 1.0 8296 boardview|boardview ASUS|schematic|solution|آموزش شماتیک لپ تاپ|بردویو|بردویو لپ تاپ|بردویو مادربرد|بلوک دیاگرام لپ تاپ|تعمیر لپ تاپ HP|تعمیرات و سرویس منوال|دانلود بردویو لپ تاپ|سرویس منوال لپ تاپ HP|شماتیک…

 • پاورپوینت بررسی مدیریت ماشین آلات در پروژه (مدیریت تشکیلات کارگاهی)
 • معماری و شهرسازی تعداد صفحات : 45 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 2/01 کیلوبایت 45000, معماری و شهرسازی
 • پاورپوینت تعامل عوامل در مبانی نظری معماری
 • معماری و شهرسازی تعداد صفحات : 15 صفحه فرمت فایل اصلی : pptx حجم : 1/18 کیلوبایت 25000, معماری و شهرسازی

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *