شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

حقوق شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان 2648 پایان نامه حقوق|تحقیق رشته حقوق|تحقیق علوم سیاسی|حقوق|حقوق کیفری انگلستان|حقوق کیفری ایران|دانلود پایان نامه|دانلود تحقیق حقوق|شناخت مقامات تعقیب|شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان|مقامات تعقیب در ایران و انگلستان

دانلود

شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستانچکیده:از آنجا که زندگی اجتماعات انسانی در سطح ملی و بین المللی هر روز ابعاد پیچیده تر به خود پیدا می کند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف انسانی بیشتر و سریع تر می شود شناخت جریان حاکم بر فرایند جهانی بخصوص در بخش عدالت کیفری از ضروریات نیازهای بشری است لذا در این پایان نامه سعی بر آن است که نقش مقامات تعقیب در حقوق ایران و انگلستان مقایسه شده و موانع و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام در تحقق عدالت کیفری مورد بحث قرار گیرد که اگر چه جرم پدیده ای اجتماعی و انسانی است که مقام ارتکاب آن انسان است اما شناخت حقوق انسان مجرم و تأثیر قانون بر آن از نگاه محقق دور نمانده و فرایند کیفری که ابتدای آن کشف جرم می باشد با عواملی همچون بازرسی افراد و اماکن دستگیری، بازجویی و بازداشت مورد بحث قرار می گیرد لذا این مقامات از دو دیدگاه و شروع و آغاز فرایند کیفری و پایان دادن به امر کیفری به سمت عدالت کیفری نقش خود را ایفاء می نمایند لذا هدف از این نوشتار مقایسه تطبیقی مقامات تعقیب در حقوق دو کشور و اخذ روشها و قوانین سودمند و ارائه راهکاری جهت عادلانه تر نمودن قوانین در حقوق ایران است و روش اجرای این پایان نامه بصورت کتابخانه ای است و از آنجا که نقش دادستان در حقوق انگلستان کمرنگ است اما جایگاه و تعیین کننده در عدالت کیفری این کشور دارد به طوریکه در مقایسه با حقوق ایران مؤثرتر است و حتی می تواند الگویی برای تضمین یک رسیدگی عادلانه در ایران باشند.فهرست مطالب:چکیده   مقدمه  فصل اول: کلیات  گفتار اول: تاریخچه  گفتار دوم: مفهوم دادستان در حقوق ایران و حقوق انگلستان   گفتار سوم: بررسی جایگاه دادستان در مقابل اعضای قضایی دادسرا و جایگاه پلیس و دادگاهها    بند اول:ارتباط با اعضاء دادسرا    بند دوم:ارتباط با پلیس    بند سوم: ارتباط با دادگاه    گفتار چهارم:بررسی جایگاه دادستان سلطنتی نسبت به سایر نهادهای مرتبط با امر کیفری     بند اول : ارتباط با پلیس    بند دوم: ارتباط با کانون وکیلان    بند سوم:ارتباط با دادگاه    فصل دوم : نقش مقامات تعقیب در شروع به رسیدگی و پایان تعقیب کیفری     گفتار اول : کشف جرم در آغاز تعقیب کیفری    بند اول : ضرورت تعقیب    الف : آشنایی با نهاد و موضوع تعقیب    ب: حوزه تعقیب کیفری    1- دعوای عمومی    2- دعوای خصوصی    بند دوم : کشف جرم    الف : تعقیب توسط پلیس    ب: تعقیب توسط دادستان    بند سوم : بازرسی     الف : بازرسی افراد    ب : بازرسی اماکن     بند چهارم:دستگیری و بازداشت    گفتار دوم : وظائف مقامات بازجویی کننده    بند اول : بررسی رعایت یا عدم رعایت وظایف مقام بازجویی کننده در حقوق ایران و انگلستان    الف : حقوق متهم در حین بازجوئی    1 -حق حضور وکیل    2 – حق سکوت    3- حقوق متهم دارای شرایط خاص    ب: بازداشت تحت نظر پلیس و مقام قضایی    1 –  بازداشت به موجب اختیارات پلیس    2- بازداشت به موجب اختیارات مقام قضایی    3 – شرایط بازداشت توسط پلیس    بند دوم : قواعد و اصول تعقیب کیفری در آغاز تعقیب    الف : سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری    ب: مبنای قانونی بودن تعقیب کیفری    اول : نمایندگی مقام تعقیب از طرف جامعه     دوم : پرهیز از خودسری های مقام تعقیب و برابری افراد جامعه     سوم : بازدارندگی عام     ج : سیستم قانونی بودن تعقیب    د : سیستم موقعیت داشتن تعقیب (مقتضی بودن تعقیب)    1- موافق بودن با افکار عمومی     2 – موافق بودن با منفعت جامعه     3 – فردی کردن امر جزائی    4 – رعایت مصالح فرد بزهکار و مدعی خصوصی    5- منافع دادگستری     بند سوم : سیستم مورد قبول در حقوق ایران و انگلستان    الف : موانع موقت تعقیب دعوای عمومی    1 – عدم شکایت شاکی    2- حجر بزه دیده     ب : جنون    1- جنون بعد از جرم در انگلستان     2 – اختیار دادگاه در خصوص مجرمین مجنون     گفتار سوم: نقش مقامات تعقیب در پایان تعقیب کیفری    بند اول : تعلیق تعقیب  الف: شرایط تعلیق تعقیب   ب: تطبیق توسط مقام تعقیب در ایران  1- قانون مغایر  2- طبقه بندی جرائم  3-سکوت مقنن در نسخ یا عدم نسخ نهاد تعلیق تعقیب  بند دوم : ترک تعقیب الف : ترک تعقیب و بایگانی پرونده توسط دادستان  ب: ترک تعقیب به درخواست شاکی     بند سوم : پایان تعقیب  الف : منع تعقیب   ب : موقوفی تعقیب   1- جنون در حین ارتکاب جرم   2 – اعتبار امر مختومه  نتیجه گیری فهرست منابع 2023-08-13 16:55:01 حقوق
منتشر شده در
 • تحقیق جرم جاسوسی
 • حقوق تحقیق جرم جاسوسی 30744 احکام حقوقی جاسوسی|پروژه درس کیفری|پیشینه جاسوسی|تاریخ جاسوسی|تحقیق پیرامون جاسوسی|تحقیق جاسوسی|تحقیق درس کیفری 2|جاسوسی|حقوق|حقوق جرم جاسوسی|دانلود تحقیق حقوق|عناصر جاسوسی|کار تحقیقی حقوق|مجازات جاسوسی دانلود تحقیق جرم جاسوسیمقدمه:جاسوسی در لغت، جستجو کننده خبر، و خبرپرسی آمده است و…

 • بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده
 • روانشناسی و علوم تربیتی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده 39330 بررسی آثار اشتغال زنان|بررسی اشتغال زنان|بررسی تاثیر اشتغال زنان|پایان نامه اشتغال زنان و خانواده|تاثیر اشتغال زنان در خانواده|تاثیر خانواده بر اشتغال زنان|روانشناسی و علوم تربیتی|کارکردهای خانواده با اشتغال…

 • پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بین المللی بررسی كیفیت زندگی 2006
 • روانشناسی و علوم تربیتی تعداد صفحات : 4 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 16 بایت 25000, روانشناسی و علوم تربیتی
 • فایل سه بعدی رولبرینگ بشکه ای 2410
 • مکانیک فایل سه بعدی رولبرینگ بشکه ای 2410 4434 دانلود سه بعدی رولبرینگ بشکه ای|دانلود فایل سه بعدی رولبرینگ بشکه ای|فایل رولبرینگ بشکه ای|فایل سه بعدی رولبرینگ بشکه ای|مکانیک دانلود فایل سه بعدی رولبرینگ بشکه ای 2410دانلود فایل سه بعدی…

 • تحقیق بررسی کف پای صاف Foot pes plane
 • پزشکی تحقیق بررسی کف پای صاف Foot pes plane 16894 پزشکی|تحقیق آماده|تحقیق صافی کف پا|تشخيص صافی کف پا|تقسيم بندی کف پای صاف|دانلود تحقیق|صافی کف پا|صافی کف پااصلاح صافی کف پا|قوس های پا|کف پای صاف نوع اکتسابی دانلود تحقیق بررسی کف…

 • فایل اتوکد نقشه سازه خوابگاه دانشگاه (فولادی)
 • معماری فایل اتوکد نقشه سازه خوابگاه دانشگاه (فولادی) 822 آپارتمان|اتوکد نقشه سازه خواب|پلان آماده اتوکد|پلان آماده معماری|پلان اتوکد|پلان معماری|دانلود پلان معماری|دانلود نقشه اتوکد|فایل اتوکد نقشه سازه خوابگاه دانشگاه فولادی|معماری|نقشه اتوکد آپارتمان|نقشه اتوکد آماده|نقشه سازه خوابگاه دانشگاه فولادی دانلود فایل اتوکد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *