پاورپوینت اصول کامپیوتر 2

کامپیوتر و IT پاورپوینت اصول کامپیوتر 2 20440 اصول کامپیوتر|اصول کامپیوتر 2|پاورپوینت درس اصول کامپیوتر|پاورپوینت رشته کامپیوتر|پاورپوینت کتاب اصول کامپیوتر ۲|جزوه اصول کامپیوتر 2|جزوه کامپیوتر پیام نور|جزوه کامپیوتر دکتر داود کریم زادگان مقدم|جزوه کامل اصول کامپیوتر 2|کامپیوتر و IT

دانلود

پاورپوینت اصول کامپیوتر 2توضیحات:پاورپوینت کامل اصول کامپیوتر 2 رشته علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور، بر اساس کتاب اصول کامپیوتر ۲، تاليف دکتر داود کریم زادگان مقدم شامل 13 فصل، در قالب 333 اسلایدفهرست مطالب:فصل اول: مفاهیم اولیهالگوریتمشرایط الگوریتمپیچیدگی فضای لازمفضای مورد نیاز یک برنامهنیازمندیهای فضای ثابتنیازمندیهای فضای متغیرپیچیدگی زمانیچرخه زندگی یک سیستمجنبه های مهم بازبینیبعضی از الگوهای توسعه نرم افزاریطراحی شی گراویژگیهای طراحی شی گراطراحی تابعیفصل دوم: زبان برنامه نویسی Cویژگیهای زبان cانواع کاراکتر درcشناسهمتغیرساختار برنامهدستورالعملهای اجراییعبارتانواع عبارتدستوردستورهای سادهدستورهای ساخت یافتهعملگرهافصل سوم: انواع داده هاانواع دادهمتغیرهاانواع متغیرهاثابتهامثالفصل چهارم: توابع ورودی و خروجیتوابع متداول ورودی و خروجیمثالفصل پنجم: ساختارهای کنترلی و شرطیدستورات و ساختارهای کنترلیدستور ساختار حلقه تکراردستور شرطیدستورات کنترلیدستور کنترلی whileدستور کنترلی forدستورهای شرطی if و if elseدستور شرطی switchدستور breakدستور continueدستور gotoدستور exitفصل ششم: برنامه سازی پیمانه ایعناصر یک تابعدستورreturnفراخوانی تابعفراخوانی با مقدارفراخوانی توسط ارجاعانتقال آرایه به تابعتابع بازگشتیاستفاده از چند تابعقلمرو و متغیرهامتغیرهای محلی یا خصوصیمتغیرهای عمومی یا سراسریکلاسهای حافظهکلاس حافظه اتوماتیککلاس حافظه خارجیکلاس حافظه استاتیککلاس حافظه ثباتماکروفصل هفتم: آرایه هاآرایهتعریف آرایهرشته هامرتب سازیجستجومرتب سازی حبابیمرتب سازی انتخابیجستجو به روش خطیجستجو به روش دودوییتوابع کتابخانه ای رشته هافصل هشتم: اشاره گر مقداردهی اولیه اشاره گرهانحوه تعریف متغیر اشاره گراشاره گر تهیاشاره گر و آرایهرشته و اشاره گرتابع تخصیص حافظه پویاتعریف یک آرایه به صورت پویاتابع آزادسازی حافظه پویافصل نهم: نوع داده کاربرساختارپردازش یک ساختاراجتماعنوع شمارشیفصل دهم: پشته و صفپشتهصفصف اولویتصف اولویت صعودیصف اولویت نزولیصف حلقویفصل یازدهم: ساختار درختیدرختدرخت دودوییخواص درختان دودوییپیمایش درخت دودوییInorderPreorderPostorderدرختان دودویی مساویدرختان جستجوی دودوییجستجوی یک درخت دودوییدرج عنصر در درخت جستجوی دودوییدرج عنصری به داخل درخت دودوییدرخت انتخابیجنگلفصل دوازدهم: فایلانواع فایلباز کردن و بستن فایلانواع فایلتوابع putc و getcتوابع putw و getwتوابع fputs و fgetsفایلهای ورودی و خروجیتابع removeتوابع fprintf وfscanfتوابع fwrite و freadتابع fseekفصل سیزدهم: توابع کتابخانه ای 2023-08-13 23:15:16 کامپیوتر و IT
منتشر شده در
 • بررسی تاريخ تحولات كيفری بعد از مشروطه
 • حقوق تعداد صفحات : 37 صفحه فرمت فایل اصلی : docx حجم : 24/38 کیلوبایت 35000, حقوق
 • شیپ فایل محدوده حوضه آبریز پایاب جلابی
 • شیپ فایل مرز حوضه های آبریز تعداد صفحات : 1 صفحه فرمت فایل اصلی : shp حجم : 31/09 کیلوبایت 35000, شیپ فایل مرز حوضه های آبریز
 • پاورپوینت بررسی عروق خونی
 • تربیت بدنی تعداد صفحات : 91 صفحه فرمت فایل اصلی : ppt حجم : 2/56 کیلوبایت 45000, تربیت بدنی
 • پروژه نرم افزار انبارداری راحت با ویژوال استادیو 2013 و اکسس 2013
 • نرم افزار تعداد صفحات : 1 صفحه فرمت فایل اصلی : rar حجم : 3/5 کیلوبایت 35000, نرم افزار
 • شیپ فایل محدوده حوضه آبریز تنگل شور
 • شیپ فایل مرز حوضه های آبریز تعداد صفحات : 1 صفحه فرمت فایل اصلی : shp حجم : 51/47 کیلوبایت 35000, شیپ فایل مرز حوضه های آبریز
 • ترجمه مقاله ساختار شبکه های آنلاین، بازتاب ساختارهای دنیای آفلاین
 • مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات تعداد صفحات : 20 صفحه فرمت فایل اصلی : doc حجم : 1/14 کیلوبایت 35000, مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *