پاورپوینت فرصت های کارآفرینی،کلید موفقیت مدیران کهنه کار

کسب و کار و پول پاورپوینت فرصت های کارآفرینی،کلید موفقیت مدیران کهنه کار 1804 ارزیابی فرصت کارآفرینی|عوامل فردی موثر درشناسایی وبهره برداری ازفرصتها|کسب و کار و پول|نقش شبکه های اجتماعی درفرصت های کارآفرینی|ویژگیهای روانشناختی فردی موثر در شناسایی فرصت|ویژگیهای غیر روانشناختی فردی موثر در شناسایی فرصت|ویژگیهای فردی کارآفرینان

دانلود

پاورپوینت فرصت های کارآفرینی،کلید موفقیت مدیران کهنه کار پاورپوینت فرصت های کارآفرینی،کلید موفقیت مدیران کهنه کارفرصت‌های کارآفرینی Entrepreneurial opportunities عبارتند از نیازهایی که هنوز توسط کسب‌وکارها ارضا نشده‌اند یا به طور کامل پاسخ داده نشده‌اند. کارآفرینی فرآیند شناسایی و بهره برداری از فرصت‌ها است. در واقع فرصت، محور فعالیت‌های کار آفرینی و موضوع آن قلب تحلیل‌های کار آفرینی محسوب می‌شود. کارآفرینی فرآیند شناسایی نیاز بازار، خلق ایده، تشخیص فرصت‌ها و بهره‌برداری از این فرصت‌ها می‌باشد.بدون وجود فرصت، کارآفرینی رخ نمی دهد. فرآیند کار آفرینی چه به ایجاد یک سازمان جدید منجر شده و با به کار‌گیری مکانیزم‌های بازار را باعث شود، نیازمند شناسایی فرصت‌ها و خلق روش‌های جدید برای بهره برداری یا سازماندهی آنها می‌باشد و در این میان آن دسته از افرادی که به کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت‌ها می‌پردازند، کار آفرین نام دارند.اقتصاد مبتنی بر دانش امروز، زمینه‌ای بکر و در حال توسعه بوده و در جهت رشد و پیشرفت کارشناسان، خبرگان و کار آفرینان با انگیزه به شمار می‌رود. اکنون زمان آن رسیده است که فرد آرزوهای خود را دنبال نموده و به دنبال راهی جهت نفوذ در بازار باشد. کار آفرینان بسیاری یافت می‌شوند که موفقیت خود را نه به خاطر ذکاوت بلکه به واسطه شانس و قرار گرفتن در محیطی مستعد و همچنین برخورداری از شرایط محیطی مساعد کسب نموده اند. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به تشریح فرصت‌های کارآفرینی پرداخته شده است.روش تشخیص فرصت‌های کارآفرینیشناسایی فرصت در یک حوزه، صنعت یا بازار کار آسانی نیست. بسیاری از کارآفرینان در وهله اول توانسته‌اند یک فرصت بکر را از دل صنعت یا بازار پیدا کرده و زمینه خلق نوآوری را برای خود ایجاد نمایند. اما چطور به این قابلیت رسیده‌اند؟ چطور برخی افراد فرصت‌ها را کشف می‌کنند و برخی دیگر قادر به تشخیص آن نیستند؟ در جواب به این سؤال باید بدانید که خود کارآفرینان در جهت یافتن یک فرصت چه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند. مطمئن باشید کارآفرینان در جهت یافتن یک فرصت، مجموعه فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند.الگوی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در شکل زیر ارائه شده است:روش تشخیص فرصت‌های کارآفرینیبراساس این لگو برای شناسایی یک فرصت از سه عامل استفاده شده است. این سه عامل عبارت‌اند از:دانش قبلی از بازار و مسائل مشتریهوشیاری کارآفرینانهشبکه‌های افراد و منابعدر حقیقت کارآفرینان از این سه عامل یا ترکیبی از آن‌ها استفاده کرده‌اند و به فرصتی دست‌یافته‌اند. این الگو نشان می‌دهد اگر بخواهید که فرصت‌های مختلفی دست‌یابید باید این سه عامل زیر را در خود تقویت کنید. این سه عامل در تشخیص یک فرصت به کارآفرینان کمک زیادی می‌کند.الگوی فرایندی فرصت‌های کارآفرینیایده، ارائه یک راه‌حل جدید برای انجام کارهاست، ایده می‌تواند به صورت یک الگو، طرح و یا برنامه نوآورانه، دستگاهی جدید، روشی نوین برای نظارت بر امور و یا سبک متفاوت مدیریتی باشد. هیج ماشینی قادر به ساخت ایده نیست، بلکه این کار فقط از عهدۀ ذهنی خلاق و پویا برمی‌آید.حال ممکن است این سؤال برای شما پیش آید که تفاوت ایده وفرصت چیست؟ مردم معمولا مفهوم فرصت و ایده را یکی تلقی می‌کنند و تفاوتی بین آنها قائل نمی‌شوند، اما در واقع این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند. هرکس ایده‌های فراوانی در ذهن  دارد، شما ممکن است در روز صدها ایده در ذهن خود بپرورانید. اما «فرصت» نیاز جدیدی است که بتوان آن را به کسب‌و‌کار یا یک ارزش اقتصادی تبدیل کرد. درواقع کار زیادی باید انجام شود تا یک ایده دربارۀ کسب‌و‌کاری تازه، به یک فرصت تبدیل شود.برای تفکیک ایده و فرصت از یکدیگر و شناخت رابطۀ آنها با هم می‌توان گفت هر ایده‌ای یک فرصت نیست، اما هر فرصتی حتما یک ایده در دل دارد. شکل زیر بیانگر این مفهوم است.الگوی فرایندی فرصت‌های کارآفرینیفرصت‌ها از جمع ایده و یک نیاز به‌وجود می‌آیند. لذا می‌توان گفت که فرصت‌ها از دو طریق خلق می‌شوند. براساس این الگو ایده‌ای داریم و باید به دنبال نیازی بگردیم که ایدۀ ما پاسخی به آن نیاز باشد. در الگوی دوم نیازی را می‌شناسیم و باید ایده‌ای برای رفع آن بیابیم. لذا می‌توان گفت نیازی را شناخته‌اید و حال باید برای خلق یک فرصت، ایده‌ای برای رفع این نیاز جستجو کنید. در این‌صورت شما می‌توانید بگویید طبق این مدل یک فرصت را شناسایی کرده‌اید.خلاصه و جمع‌بندیفرصت، مهم ترین عنصر فرآیند کار آفرینی است. فرصت در فرآیند کار آفرینانه چیزی نیست به غیر از تشخیص، ارزیابی و بهره برداری از شرایطی که کارآفرینان به دلیل ویژگی‌های خاص خود توانایی دیدن آنها را پیدا می‌کنند. در واقع کار آفرینی فرآیندی است که در طی آن فردی بنام کارآفرین، به دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه خاص توانایی تشخیص یک فرصت را پیدا کرده است. پس از ارزیابی و تشخیص ارزش تجاری آن فرصت اقدام به کسب منابع و اطلاعات جهت بهره برداری از آن فرصت می‌نماید.در تعریف فرصت، توماس ادیسون عقیده جالبی دارد. از آنجا که فرصت‌ها با شمایل معمولی در معرض دید همگان ظاهر می‌شوند، غالبا توسط اکثر افراد نادیده گرفته می‌شوند. افراد مختلف، فرصت را بر مبنای دیدگاه‌های خود به اشکال مختلف تعریف کرده اند. در کل می‌توان فرصت را شرایطی دانست که بر اساس آن، افراد گزینه هایی را به صورت نوآورانه تشخیص می‌دهند و امکان معرفی محصول، خدمت، فرآیند، شکل سازمانی و بازاری جدید برای آنها فراهم می‌شود که منافع حاصل از آن بیشتر از هزینه‌های آن می‌باشد.در یک جمع بندی کلی، کارآفرینی فعالیتی است که در خلق و معرفی کالاها و خدماتی جدید و سازماندهی و اداره ساختارهای کسب‌وکار، شیوه‌های جدید در بازاریابی و شناسایی منشایی جدید از منابع اولیه دخالت دارد. لازم به ذکر است که کار آفرینان این فعالیت‌ها را به روشی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است به انجام می‌رسانند. فهرست فرصت کارآفرینیتعریف فرصتالگوی کشف فرصت های کارآفرینی ازمنظرصاحب نظران کارآفرینیفرصت های کارآفرینی از دیدگاه شومپیترسه دیدگاه نظری در مورد فرصت های کارآفرینیفرصتهای کارآفرینی در امور دامزمینه های اصلی فرصتهای کارآفرینی در زیر بخش امور دامفرصتهای کارآفرینی در بخش تولیدات دامی استان کرمانشاهتشخیص فرصت از منظر پژوهشگران کارآفرینیمروری بر مفهوم فرصت در کارآفرینیطراحی الگوی ارزیابی فرصتهای کارآفرینی در بیمه های عمربیمه عمر در ایران و جهانفرصت کارآفرینانهارزیابی فرصت کارآفرینیبیمه عمرتحقیقات مربوط به تقاضا و بازار بیمه عمر. ارزیابی بازار در صنعت بیمه و بیمه عمرعوامل مؤثر بر ورود یا ارائه محصول جدید به بازار بیمه عمرتشخیص – کشف – خلقکرزنر و نظریه هوشیاری کارآفرینانهفرصتهای شومپیتری در مقایسه با فرصتهای کرزنریعوامل فردی موثر درشناسایی وبهره برداری ازفرصتهاویژگیهای فردی کارآفرینانویژگیهای روانشناختی فردی موثر در شناسایی فرصتویژگیهای غیر روانشناختی فردی موثر در شناسایی فرصتنقش شبکه های اجتماعی درفرصت های کارآفرینیمنابع اجتماعی اطلاعاتهوشیاری کارآفرینانهمنشا غیر روانشناختی بهره برداری از فرصتسنخ شناسی کارآفرینانانواع کارآفرینی بر مبنای نحوه بهره برداری از فرصتمقلدانمقلدان انطباقیتوسعه دهندگان بازارانواع کارآفرینی – طبقه بندی دیگرظهورفرصتهاوایده ها دربخشهای بازار- چرخه عمر محصولظهوربازارهادرمرحله رشدظهوربازارهادرمرحله بلوغچرخه عمر صنعتمطالعاتی که تسلط برخی شرکتهای بزرگ بر بازارتایید می کنندتغییرات محیطی که منجر به خلق گوشه های بازارمی شود.توسعه فن آوریهای نوین و ظهورفرصتهاراهکارهای جلوگیری از شکست حین ظهورفن آوریهای نوینبرخی ازروشهای بخش بندی بازارسوالات/نکات مفید برای ورودبه بخشهای جدید بازارشناسایی وارزیابی فرصتهای کارآفرینیفرآیند شناسایی فرصتهاارزیابی فرصتهای کارآفرینیارزیابی فرصت تحت شرایط مخاطره ای وفرآیند شناختی کارآفرینانبهره برداری ازفرصتهای کارآفرینی-فرآیند بهره برداری ازفرصتهای کارآفرینیعدم اطمینان محیطی وتاثیرآن بر بهره برداری ازفرصتاستراتژیهای بهره برداری ازفرصتاستراتژی های بهره برداری از فرصت ؛بازارهاو سلسله مراتب ها در مقابل شبکه ها(پاول،۱۹۹۰)مراحل بهره برداری ازفرصتها / مراحل فرآیند کارآفرینیمرحله شناسایی صنعت و نوع کسب و کارتوسعه مفهوم کسب و کارهدفگذاری جهت ورودبه بازارتعیین ساختار حقوقی و نوع مالکیتشکست دربهره برداری ازفرصتهاشکست دربهره برداری ازفرصتها-مثال های موردیخطادربهره برداری ازفرصتآمادگی کارآفرینان دررویارویی با شکست دربهره برداری ازفرصتهابهره برداری ازفرصتها و پیشگامی دربازار-همگام شدن بادانش فن آوری جدیدبه کارگیری دانشوفن آوری درتولید محصولات جدیدمشکلات پیشروی پیشگامان دربهره برداری ازفرصتهاعوامل موثر درماندگاری پیشگامان دربازارمزایای پیشگامی دربهره برداری ازفرصتها 2023-08-13 16:43:16 کسب و کار و پول
منتشر شده در
 • شیپ فایل محدوده حوضه آبریز مسیل ترش آب
 • شیپ فایل مرز حوضه های آبریز تعداد صفحات : 1 صفحه فرمت فایل اصلی : shp حجم : 19/89 کیلوبایت 35000, شیپ فایل مرز حوضه های آبریز
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستان سمنان
 • شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستانها تعداد صفحات : 2 صفحه فرمت فایل اصلی : shp حجم : 28/85 کیلوبایت 35000, شیپ فایل راه های ارتباطی شهرستانها
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستانها تعداد صفحات : 1 صفحه فرمت فایل اصلی : shp حجم : 29/97 کیلوبایت 45000, شیپ فایل زمین شناسی شهرستانها
 • پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وري نیروی کار
 • مدیریت پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وري نیروی کار 30346 پایان نامه پیرامون بهره وري کارکنان|پایان نامه رشته مدیریت|پروژه بهره وري نیروی کار|دانلود پروژه بهره وري|عوامل موثر افزایش بهره وري|فناوری اطلاعات|فناوری اطلاعات و افزایش کارایی کارکنان|مباني تاثیر فناوری…

 • شیپ فایل آبراهه های شهرستان سنقر
 • شیپ فایل آبراهه های شهرستانها تعداد صفحات : 2 صفحه فرمت فایل اصلی : shp حجم : 72/89 کیلوبایت 35000, شیپ فایل آبراهه های شهرستانها
 • لعاب کاری روی فلزات
 • مواد و متالوژی لعاب کاری روی فلزات 29116 اصول چسبندگی لعاب|اصول لعاب کاری فلز|انواع لعاب فلز|پروژه لعاب فلزات|پروژه لعاب کاری|پروژه لعاب کاری روی فلزات|پروژه لعاب کاری فلزات|دانلود پروژه لعاب کاری روی فلز|دانلود پروژه لعابکاری|فرایند پوشش دادن لعاب|مواد و متالوژی دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *