پایان نامه رابطه بين هوش هيجانى مجرمان بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان

روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه رابطه بين هوش هيجانى مجرمان بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان 26384 بررسی هوش هيجانى در مجرمان|پایان نامه رابطه هوش هیجانی با جرم|رابطه هوش هیجانی با بزه کاری|رابطه هوش هیجانی با نوع جرم|روانشناسی و علوم تربیتی|هوش هیجانی و جرم مجرمان|هوش هیجانی و سلامت روان مجرمان|هوش هیجانی و مجرمان زندانى

دانلود

پایان نامه رابطه بين هوش هيجانى مجرمان بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روانچكيده:امروزه هوش هيجانى به عنوان يك موضوع جديد در حوزه روانشناسى مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتى كه در اين زمينه انجام شده است، مبين نقش هوش هيجانى در جنبه هاى مختلف زندگى همچون روابط اجتماعى و رفتارهاى مجرمانه است.روش تحقيق: پژوهش حاضر كه با هدف بررسى رابطه بين هوش هيجانى مجرمان زندانى براساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان انجام گرفته يك مطالعه توصيفى از نوع همبستگى است. جامعه آمارى شامل تمام مددجويان محكوم به حبس در سال 1387 در زندان مركزى شيراز و نمونه مورد نظر 221 مى باشد كه به شيوه نمونه گيرى در دسترس انتخاب گرديده اند. براى جمع آورى اطلاعات از دو پرسشنامه هوش هيجانى شات و سلامت عمومى گلدبرگ (GHQ) استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات نيز از ضريب همبستگى پيرسون تحليل واريانس يك طرفه، آزمون تعقيبى توكى و آزمون T  مستقل استفاده شده است. يافته هاى پژوهش نشان داد كه بين نمره هوش هيجانى مجرمان براساس نوع جرم ارتكابى تفاوت معنا دارى وجود دارد (0.0005>p). همچنين ضريب همبستگى پيرسون ميزان رابطه هوش هيجانى و سلامت روان مجرمان زندانى را 0/613- نشان داد.بحث: در بررسى نوع جرم ارتكابى و سلامت روان مجرمان علاوه بر تواناي ىهاى شناختى، اقتصادى، فرهنگى،خانوادگى بايد جنبه هايى همچون كنترل هيجانات و عواطف نيز بررسى گردد. به معناى ديگر ضعف مجرمان در دستيابى به اين مؤلف هها كه هوش هيجانى را م ىسازند، منجر به تفاوت در نوع جرم ارتكابى و سلامت روان آنان میگردد.واژگان كليدی: هوش هيجانى، جرم، مجرم، سلامت روانفهرست مطالب:چكيدهفصل اول: کلیاتمقدمهبيان مسئلهاهميت و ضرورت پژوهشاهداف پژوهشفرضيه های پژوهشهوش هيجانیتعريف نظریتعريف عملياتیجرمتعريف نظریتعريف عملياتیمشخص نمودن متغيرهافصل دوم: پيشينۀ تحقيقپيشينه نظري هوش هيجاني نظریه های هوش هیجانیمبنای عصبی زیستی هوش هیجانینظریه های موجود در زمینه های هوش هیجانی1- الگوی شخصیتی- اجتماعی- هیجانی2- الگوی بار- اون3- الگوی توانایینقش هوش هيجاني در سلامت روانيافته هاي اصلي از مطالعه هاي مربوط به افراد باهوش هيجاني پايين و بالاافراد باهوش هيجاني بالاپيشينه عملي هوش هيجاني خلاصه اي از نتايج تحقيقات انجام شده درباره هوش هيجاني هوش هيجاني ضعيف و بيماري رواني ناتواني تشخيص و توصيف هيجانات چيست؟ پيشينه نظريتعريف جرم و مجرمهفت رويكرد در تعريف جرمنظريه هاي درباره رفتار جناييمكتب كلاسيكمكتب نئو كلاسيكمكتب اثبات گراييتحليل جرم از ديدگاه دوركيمتحليل جرم از ديدگاه ماركس نظريه هگننظريه ادوين لمرتبزهكاري از نظر روانشناسي انواع بزهكاري1- بزهكاري اجتماعي نشده2- بزهكاري اجتماعيانواع جرائم خاص زنانپيشينه عملي جرم علل بزهکاری زنانتوضیح روان کاوانهفصل سوم: روشهاي آماري يا جمع آوري اطلاعاتطرح كلي پژوهش شيوه انتخاب آزمودنيهاجامعه آماريگروه زنان بزهكار ويژگي افراد واجد شرايط گروه زنان غير بزهكار روش اجراگروه زنان بزهكار گروه زنان غير بزهكارروش تحليل آماري ابزار پژوهشپرسشنامه هوش هيجاني بار- اون ( EQ-i)روايي و پايايي پرسشنامه هوش هيجاني بار ـ اونروش نمره گذاري فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه سطح  توصیفییافته های توصیفی نمودار های هیستوگرامسطح استنباطی آزمون فرضیهفصل پنجم: تحلیل نتایج و نتیجه گیری تحلیل نتایجمحدودیت هاپیشنهاداتمنابع و مآخذ 2023-08-14 00:57:01 روانشناسی و علوم تربیتی
منتشر شده در
 • پاورپوینت خلاقیت در دانش اموزان دوره ابتدایی
 • روانشناسی و علوم تربیتی پاورپوینت خلاقیت در دانش اموزان دوره ابتدایی 15594 اصول اداره کلاس|تحقیق در مورد خلاقیت در کلاس|تحقیق روانشناسی|تحقیق علوم تربیتی|تحقیق کلاس داری|تربیت مدرس|دانشجویان|دانلود تحقیق روانشناسی|روانشناسی و علوم تربیتی|روش های اداره کلاس|شخصیت و محیط|کلاس درس|مقاله روانشناسی|نیروی ذهنی دانلود…

 • سرویس منوال و شماتیک SN3 SHINAI-3
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک SN3 SHINAI-3 45254 boardview|boardview ASUS|schematic|solution|آموزش شماتیک لپ تاپ|بردویو لپ تاپ|بردویو مادربرد|بلوک دیاگرام لپ تاپ|تعمیر لپ تاپ Lenovo|تعمیرات و سرویس منوال|دانلود بردویو لپ تاپ|سرویس منوال لپ تاپ Lenovo|شماتیک لپ تاپ Lenovo|لپ تاپ schematic|لپ…

 • پاورپوینت الگوها و روش‌های پرورش مدیر در سازمان ها
 • مدیریت پاورپوینت الگوها و روش‌های پرورش مدیر در سازمان ها 33728 الگوی پرورش مدیر|الگوی تربیت مدیر|پاورپوینت مدیریت|پرورش مدیر در سازمان|پرورش مدیر سازمانی|پرورش مدیر منابع انسانی سازمان|تحقیق پیرامون تربیت مدیر|تربیت مدیر|دانلود پاورپوینت|دانلود تحقیق پرورش مدیر|روش های پرورش مدیر|رویکرد پرورش مدیر|مدیریت دانلود…

 • پاورپوینت پرورش کبک
 • دام و طیور پاورپوینت پرورش کبک 7484 پاورپوینت پرورش کبک|پاورپوینت پرورش کبک رایگان|پاورپوینت درباره پرورش کبک|پاورپوینت درباره کبک|پاورپوینت کبک|دام و طیور|دانلود پاورپوینت پرورش کبک|دانلود پاورپوینت کبک دانلود پاورپوینت پرورش کبکپرورش کبک در روش صنعتی به سه شکل پرورش بر روی…

 • سرویس منوال و شماتیک DA0LX6MB6G1
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک DA0LX6MB6G1 34286 boardview|schematic|solution|آموزش شماتیک لپ تاپ|بردویو لپ تاپ|بردویو مادربرد|بلوک دیاگرام لپ تاپ|تعمیر لپ تاپ|تعمیرات و سرویس منوال|دانلود بردویو لپ تاپ|سرویس منوال لپ تاپ|شماتیک لپ تاپ|لپ تاپ schematic|لپ تاپ soluti دانلود سرویس منوال…

 • جزوه مباني سيستم هاي قدرت
 • برق، الکترونیک، مخابرات جزوه مباني سيستم هاي قدرت 24862 برق، الکترونیک، مخابرات|جزوات مهندسی برق|جزوه برق قدرت|جزوه مباني سيستم هاي قدرت|دانلود جزوه|دانلود جزوه مباني سيستم هاي قدرت|سيستم هاي قدرت|سیستم قدرت|مباني سيستم هاي قدرت|مبانی سیستم قدرت دانلود جزوه مباني سيستم هاي قدرت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *